Kvě 21, 2014 - Denik    No Comments

29. LEDNA 1933

Vůdce věčně vyjednává. Naposled útočím v článku nadepsaném „Konečně čistý stůl“.

Odpoledne, když s Vůdcem sedíme u kávy, náhle přichází Göring a sděluje, že je všechno hotovo. Zítra bude Vůdce pověřen úřadem říšského kancléře. Jednou z našich hlavních podmínek je, aby byl rozpuštěn říšský sněm; neboť s parlamentem dnešního složení Vůdce nemůže pracovat. Němečtí nacionálové se proti tomu brání zuby nehty. Jejich motivy jsou příliš průhledné. To je jistě Göringova nejkrásnější hodina. A právem. Vyjednáváním, které trvalo měsíce, ba můžeme říci léta, a bylo velmi únavné, připravoval obratně a diplomaticky půdu pro Vůdce. Jeho prozíravost, síla jeho nervů, ale především pevnost jeho charakteru a věrnost Vůdci při tom byly ryzí, silné a podivuhodné. Jeho rysy zkameněly, když mu uprostřed nejtěžšího boje krutá smrt vyrvala milovanou ženu. Nezakolísal ani na okamžik. Vážný a pevný šel dále svou cestou, neochvějně oddaný Vůdcův paladin.

Jak často jsme v minulých letech seděli pospolu a navzájem se povzbuzovali. Jak často jsme si společně dodávali odvahy a posilovali se v lásce k Vůdci a v neúnavné práci pro společnou věc! I když naše okruhy působnosti byly mnohdy velmi rozdílné, v úctě a respektu k osobnosti a výkonu druhého jsme se stali věrnými kamarády, které žádná nouze a žádná krize nemohou rozloučit.

Tento upřímný voják s dětským srdcem zůstal věren sám sobě; a nyní stojí před svým Vůdcem a přináší mu nejšťastnější poselství svého života. Dlouho mlčíme; potom povstáváme a podáváme si navzájem ruce.

Přísaha Vůdci beze slov: jako tomu bylo až dosud, tak budiž i nadále! Svět bude mít v nás a na nás zářivý příklad věrnosti k Vůdci a nejšlechetnějšího kamarádství, jaké může spojovat muže.

To je slovo!

V rozhovoru s Vůdcem stanovíme, že až do skončení volebního boje zůstanu osvobozen od úřední funkce, abych mohl pohodlně provádět agitaci. Máme tedy všichni příležitost, abychom se osvědčili v poslední velké zkoušce.

Sedíme doma na Reichskanzlerplatzu a právě se chystáme na jezdecké závody ve výstavních halách, když tu přichází zpráva, že odpůrci chystají poslední nebezpečný kousek. Teď je však třeba zachovat si dobré nervy. Nevíme, zda je to hrozba či vážná věc nebo dětinství. Informuji hned Vůdce a Göringa, kteří čekají ve vedlejším pokoji. Göring ihned podává zprávu von Papenovi. Neopomineme nic, abychom zajistili zítřejší den.

Sedíme až do 5 hodin ráno, jsme pohotoví a rozvážliví. Vůdce opět chodí dlouhými kroky po pokoji sem a tam. Několik hodin spánku a pak je přede dveřmi rozhodnutí.

Veliká hodina udeřila!

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!