Kvě 23, 2014 - Denik    No Comments

6. SRPNA 1932

Na Obersalzbergu u Vůdce. Daleko široko jsou hory zality sluneční září, průzračnou jako sklo.

Byli jsme v Salzburgu a radovali se z barokní krásy tohoto města. Zde se narodil Mozart. To se tak pěkně hodí k tomuto městu.

Vůdce vypravuje o svých jednáních v Berlíně: je-li možné věřit druhé straně, pak za týden bude známo rozhodnutí. Vůdce trvá na úřadu říšského kancléře a pruského ministerského předsedy; říšské a pruské ministerstvo vnitra, nové ministerstvo lidové výchovy a propagandy, ministerstva zemědělství a letectví mají být svěřena nám. Stejně tak ministerstvo spravedlnosti. Kabinet mužů. Jestliže říšský sněm odmítne zmocňovací zákon, žádaný Vůdcem, bude poslán domů. Jakmile jednou budeme mít moc, nikdy se jí už nevzdáme, leda by nás z našich úřadů vynesli jako mrtvoly. Tak vypadá celé řešení. Tak také lze dělat celou práci. Budeme dřít a dřít, abychom likvidovali hrozné dědictví, které máme převzít. Jen s určitou dávkou nedůvěry si představujeme, že bychom nyní mohli stát před branami moci. Uděláme dobře, budeme-li další vývoj pozorovat poněkud skepticky.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!