Joesph GoebbelsJoseph Goebbels se narodil v roce 1897 v obci Rheydt, dnešní části města Mönchengladbach v Severním Porýní-Vestfálsku. Katolicky vychováván vyrostl ve skromných poměrech. Studoval germanistiku, klasickou filologii a historii na vícero německých universitách, z germanistiky promoval na universitě v Bonnu. Svá studia završil jako nejlepší student ročníku.

V raných dvacátých letech minulého století si na své živobytí vydělával v kolínské pobočce Drážďanské banky, později nastoupil jako sekretář národovecky zaměřeného poslance Říšského sněmu Friedricha Wiegershause. Na začátku roku 1925 zaujímá místo šéfredaktora týdeníku Völkische Freiheit, kde ve svých článcích kritizuje především prominentní židovské vydavatele. V témže roce se stává členem předsednictva NSDAP a přibližně v polovině roku 1927, nyní již coby župní vedoucí župy Berlin-Brandenburg, zakládá nacionálněsocialistické noviny Der Angriff, v jehož článcích byl častým terčem kritiky židovský policejní viceprezident v Berlíně Bernhard Weiß.

Od roku 1928 do roku 1945 byl členem německého Říšského sněmu, kde opakovaně dokázal přesvědčit svým řečnickým talentem. S převzetím moci nacionálními socialisty se stává vedoucím Říšského ministerstva lidové osvěty a propagandy, krátce na to také zakládá Říšskou kulturní komoru, jíž jako prezident předsedá. V květnu roku 1940 založil týdeník Das Reich, ve kterém se ve svých úvodních článcích často obracel na vzdělané vrstvy domácího ale i zahraničního obyvatelstva. Prakticky po celou dobu své vrcholné politické kariéry byl přímo či nepřímo odpovědný za rozhlasovou a filmovou produkci Třetí říše a významně spoluurčoval její kulturní život. Byl také přezdíván filmovým ministrem. Kromě známého protižidovského filmu Žid Süß vzešel tehdy z jeho iniciativy také první barevný velkofilm Kolberg, který byl se svým rozpočtem 8,8 milionů říšských marek (přibližně 170 mil. euro) nejdražším filmem doby nacionálního socialismu.

Dr. Goebbels byl od roku 1931 ženatý s Magdou Quandt, se kterou měl šest dětí. Celá rodina zemřela 1. května 1945 v Berlíně poté, co se autor se svou manželkou, i jménem svých šestí potomků, rozhodli pro dobrovolnou smrt.