Browsing "Denik"
Kvě 30, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. LEDNA 1932

5. LEDNA 1932

Svolal jsem okresní vedoucí. Notně jsem jim zatopil za to, že naše sběrací akce pokračuje tak špatně. Všude je nedostatek peněz. Je těžké nějaké sehnat; nikdo nám nechce poskytnout úvěr.

Máme-li moc, můžeme dostat peněz dost, ale pak je už nepotřebujeme. Nemáme-li moc, peníze potřebujeme, ale nikdo nám je nedá.

Jednou z hlavních otázek účelné výstavby organizace je vymezení kompetence. Dokud to nebylo provedeno co nejdůkladněji, je srdečná a usilovná spolupráce i mezi lidmi dobré vůle sotva možná.

Každý den přináší mrzutosti i radosti.

Vůdce volá z Kaiserhofu. Má dnes rozmluvu s Groenerem. Zdá se, že by si ho vláda ráda okupovala pro svou zahraniční politiku. Opět koluje heslo „hradního míru“. Jsem rozhodně proti. Pan Brüning to dělá jen proto, aby se nějak dostal ze své zoufalé situace. Nemáme vůbec důvod, abychom mu při tom pomáhali.

Noviny nadávají jako špačkové. To je vždycky nejlepší důkaz toho, že jsme na správné cestě a že vládě šlapeme na paty.

Kvě 29, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. LEDNA 1932

18. LEDNA 1932

Vůdce napsal memorandum pro Brüninga; neobyčejně jasný a logický výklad politické situace.

Večer mluví v tenisových halách ke studentům. Velké ovace; mluví v nejlepší formě.

S lidem si vždy nejlépe rozumíme. Vtáhneme-li jednou do Wilhelmstraße, pak se lid skutečně dostane k moci.

Kvě 28, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 24. LEDNA 1932

24. LEDNA 1932

V neděli v poledne ve Sportpalastu dělnické shromáždění. Sál je přeplněn. Ohlášení nejostřejšího boje proti Brüningovi. Publikum je vzrušené na nejvyšší míru. Chápe velmi dobře, oč jde. Je to nádherné, mluvíme-li pouze k mužům a k dělníkům!

V Moabit byl ubodán hoch z Hitlerovy mládeže. Hnali jej jako štvanou zvěř ulicemi a nakonec mu zvířecká kreatura vrazila dýku do prsou. Hoch se ještě dovlekl ke vchodu do domu a naříkaje volal o pomoc. Na obílené stěně domovní chodby lze ještě vidět krvavou stopu ruky, jíž se naposledy pokoušel vzepřít.

Jen neztrácet nervy! Jen se nedopustit něčeho ukvapeného! Schovat si všechno až na den odplaty! Pracovat, agitovat, sbírat síly, nepropadat únavě!

Ihned diktuji úvodník. Tryská ze zloby a pobouření nad tímto zbabělým vražedným činem a bude působit tak, jak je myšlen.

V redakci jde opět všechno jako na drátku. Tisk a propaganda jsou skvěle sehrány. Volby jsou připraveny do nejmenších podrobností. Bude to boj, jaký svět dosud ještě nikdy neviděl.

Čtu brožuru, kterou napsal nějaký demokrat o „Hitlerově cestě“. Je to všechno tak hloupé, že to sotva stojí za trochu pozornosti. Měšťácký svět nám nerozumí a také nám nemůže rozumět. Jeho argumenty jdou přesně mimo vlastní podstatu našeho hnutí.

Kvě 27, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25. LEDNA 1932

25. LEDNA 1932

Jednal jsem s vedením SA o nasazení této organizace v nastávajících volebních bojích.

Nové směrnice tisku.

Příprava volebního boje také v Berlíně.

Žid Weiß vydal nový zákaz mých veřejných projevů, protože jsem se prý choval nepřístojně před soudem. Svoboda slova je v této nejsvobodnější ze všech demokracií chápána zároveň jako cenzura chování, prováděná policejním prezidentem.

Kdy udeří hodina, abychom vtáhli do policejního prezidia, zaklepali na dveře tohoto Žida a řekli: „Pane doktore Weißi, dohrál jste!“

Okresní vedoucí v Berlíně neskládají ruce v klín. Finanční otázka je nyní téměř rozřešena. Večer se shromáždí všichni župní funkcionáři, jimž vykládám politickou situaci. Strana se zachvívá bojovnou náladou. V sálech Spichern chci ještě o půlnoci mluvit k SA. Policie zakázala. Místo mne mluví jeden z vedoucích SA. To, že nemluvím sám, působí ještě lépe, než kdybych směl mluvit. Jestliže lid už jednou vzplanul, pak nestačí stříkačka zákazů, aby uhasila oheň.

Kvě 26, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 9. ÚNORA 1932

9. ÚNORA 1932

Vůdce je opět v Berlíně. V Kaiserhofu nové debaty o prezidentské volbě. Všechno je ještě na vážkách. Stahlhelm je nerozhodný. Vyčkáváme.

Téměř se dusím pod horami práce.

Ve Sportpalastu nastoupilo 15 000 mužů SA. Fantastický, uchvacující pohled. Plod šestileté práce. Vůdce mluví s báječným elánem. Potom dvě hodiny přehlíží oddíly. Tvrdost strany zde byla opět jednou prokázána. Byl uskutečněn zázrak, který z rozbitých a volných skupin vytvořil pevnou a nerozbornou organizaci.

SA Berlín stojí před námi. Jakými boji a pronásledováními prošli tito mužové! Ztvrdli v teroru a zákazech. Nyní čekají, neochvějní, na signál k pochodu.

Večer ještě dlouho sedíme doma s Vůdcem. Nejprve hovoříme o politické situaci a pak je na pořadu hudba.

Kvě 25, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19. DUBNA 1932

19. DUBNA 1932

Podávám trestní oznámení na „8-Uhr-Abendblatt“. Urazil mne takovým způsobem, že to vůbec nelze vypsat. Je konečně třeba odstrašujícího příkladu. Nejlepší by ovšem bylo, kdyby oddíl SA takovou novinářskou veš prostě vyvlekl z redakce a na ulici ji veřejně spráskal.

Volební boj je na vrcholu. Mluvil jsem čtyřikrát. V Neuköllnu, Rudowu, Karlshorstu  a Niederschöneweide. Posluchači vesměs dělníci.

Doma šijí pro rozhodující boj novou vlajku s hákovým křížem. Všichni členové rodiny mají ctižádost zhotovit vlajku sami a žádnou nekupovat. Zítra ráno bude zasvěcena. Má vlát z okna v den, kdy Vůdce slaví narozeniny.

Kvě 24, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26. ČERVNA 1932

26. ČERVNA 1932

Dole pod mými okny pochodují kolony Reichsbanneru. Ke stadionu. Tam mluví pan Löbe. Lumpové se postavili před domem a pořádají kočičí koncert. Náhle však oddíl SS, který má stanoviště v domě, vyráží ze dveří a obratem ruky dělá cirkusu konec.

Odpoledne mluvím v Postupimi a Reinickendorfu. Tam je to trochu nebezpečné. Rudá smečka uzavřela okolní ulice, takže se jen velmi těžko dostáváme do sálu, kde se koná schůze.

V uplynulých šesti letech jsme si však celou techniku praktického zápasu o říšské hlavní město osvojili tak dokonale, že se sotva ještě může vyskytnout něco, s čím bychom si nevěděli rady.

Nočním vlakem do Mnichova. S několika vedoucími SA hovořím o vážné situaci v Berlíně. Je to vlastně latentní občanská válka. Každý okamžik může nastat hrozný výbuch. Musíme být na stráži a nesmíme přehlédnout žádnou příležitost, abychom zajistili bezpečnost strany a v daném případě strhli moc na sebe.

Kvě 23, 2014 - Denik    No Comments

6. SRPNA 1932

Na Obersalzbergu u Vůdce. Daleko široko jsou hory zality sluneční září, průzračnou jako sklo.

Byli jsme v Salzburgu a radovali se z barokní krásy tohoto města. Zde se narodil Mozart. To se tak pěkně hodí k tomuto městu.

Vůdce vypravuje o svých jednáních v Berlíně: je-li možné věřit druhé straně, pak za týden bude známo rozhodnutí. Vůdce trvá na úřadu říšského kancléře a pruského ministerského předsedy; říšské a pruské ministerstvo vnitra, nové ministerstvo lidové výchovy a propagandy, ministerstva zemědělství a letectví mají být svěřena nám. Stejně tak ministerstvo spravedlnosti. Kabinet mužů. Jestliže říšský sněm odmítne zmocňovací zákon, žádaný Vůdcem, bude poslán domů. Jakmile jednou budeme mít moc, nikdy se jí už nevzdáme, leda by nás z našich úřadů vynesli jako mrtvoly. Tak vypadá celé řešení. Tak také lze dělat celou práci. Budeme dřít a dřít, abychom likvidovali hrozné dědictví, které máme převzít. Jen s určitou dávkou nedůvěry si představujeme, že bychom nyní mohli stát před branami moci. Uděláme dobře, budeme-li další vývoj pozorovat poněkud skepticky.

Kvě 22, 2014 - Denik    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23. LISTOPADU 1932

23. LISTOPADU 1932

Berlínský židovský tisk píše, že prý v Kaiserhofu došlo k velkým rvačkám mezi nižšími vedoucími strany a že prý šel Hitler rozhořčen a roztrpčen do divadla. Mezi tím jsme si prý Frick a já řádně vjeli do vlasů. Boj nakonec ochabl a když se Hitler vrátil, seděl jsem prý u psacího stolu a navrhoval odpověď pro Wilhelmstraße.

Ve skutečnosti jsme všichni seděli v nejhlubším míru ve Státní opeře a poslouchali „Mistry pěvce“.

Když přicházím do Kaiserhofu, Vůdce právě začíná diktovat svou odpověď pro Wilhelmstraße. Ve 4 hodiny odpoledne je hotov. Hovoříme o ní pak ještě jednou. Je to klasický dokument přesnosti jeho myšlení. V první části Vůdce s nezvratnou logikou opakuje, že úkol, který mu byl dán, je neproveditelný. Ve druhé části navrhuje, že ve třech dnech rozřeší krizi, bude-li mu dána volnost jednání. Celý dopis je mistrovským kouskem politické strategie.

Vzhledem k tiskové kampani, která se neustále opakuje a jejímž účelem je vrazit klín mezi Vůdce a nás, vydáváme všichni vespolek velmi pádné prohlášení solidarity, v němž slavnostně odmítáme v budoucnosti ještě jednou odpovídat na tyto hloupé lži. Toto prohlášení ve veřejnosti působí jako zázrak.

Tisk je v horečném napětí. Tiskařská čerň šíří nejbláznivější zprávy.

Vůdce má rozhovor s generálem Schleicherem. Situace se nezměnila ani v nejmenším. Část kabinetu se pokouší svést v tisku pozornost jiným směrem. Conti-Bureau rozšiřuje naprosto zkreslené líčení celé situace.

Večer všichni sedíme u nás doma a v přátelském rozhovoru a v hudbě hledáme osvěžení po těžké námaze dne.

Kvě 21, 2014 - Denik    No Comments

29. LEDNA 1933

Vůdce věčně vyjednává. Naposled útočím v článku nadepsaném „Konečně čistý stůl“.

Odpoledne, když s Vůdcem sedíme u kávy, náhle přichází Göring a sděluje, že je všechno hotovo. Zítra bude Vůdce pověřen úřadem říšského kancléře. Jednou z našich hlavních podmínek je, aby byl rozpuštěn říšský sněm; neboť s parlamentem dnešního složení Vůdce nemůže pracovat. Němečtí nacionálové se proti tomu brání zuby nehty. Jejich motivy jsou příliš průhledné. To je jistě Göringova nejkrásnější hodina. A právem. Vyjednáváním, které trvalo měsíce, ba můžeme říci léta, a bylo velmi únavné, připravoval obratně a diplomaticky půdu pro Vůdce. Jeho prozíravost, síla jeho nervů, ale především pevnost jeho charakteru a věrnost Vůdci při tom byly ryzí, silné a podivuhodné. Jeho rysy zkameněly, když mu uprostřed nejtěžšího boje krutá smrt vyrvala milovanou ženu. Nezakolísal ani na okamžik. Vážný a pevný šel dále svou cestou, neochvějně oddaný Vůdcův paladin.

Jak často jsme v minulých letech seděli pospolu a navzájem se povzbuzovali. Jak často jsme si společně dodávali odvahy a posilovali se v lásce k Vůdci a v neúnavné práci pro společnou věc! I když naše okruhy působnosti byly mnohdy velmi rozdílné, v úctě a respektu k osobnosti a výkonu druhého jsme se stali věrnými kamarády, které žádná nouze a žádná krize nemohou rozloučit.

Tento upřímný voják s dětským srdcem zůstal věren sám sobě; a nyní stojí před svým Vůdcem a přináší mu nejšťastnější poselství svého života. Dlouho mlčíme; potom povstáváme a podáváme si navzájem ruce.

Přísaha Vůdci beze slov: jako tomu bylo až dosud, tak budiž i nadále! Svět bude mít v nás a na nás zářivý příklad věrnosti k Vůdci a nejšlechetnějšího kamarádství, jaké může spojovat muže.

To je slovo!

V rozhovoru s Vůdcem stanovíme, že až do skončení volebního boje zůstanu osvobozen od úřední funkce, abych mohl pohodlně provádět agitaci. Máme tedy všichni příležitost, abychom se osvědčili v poslední velké zkoušce.

Sedíme doma na Reichskanzlerplatzu a právě se chystáme na jezdecké závody ve výstavních halách, když tu přichází zpráva, že odpůrci chystají poslední nebezpečný kousek. Teď je však třeba zachovat si dobré nervy. Nevíme, zda je to hrozba či vážná věc nebo dětinství. Informuji hned Vůdce a Göringa, kteří čekají ve vedlejším pokoji. Göring ihned podává zprávu von Papenovi. Neopomineme nic, abychom zajistili zítřejší den.

Sedíme až do 5 hodin ráno, jsme pohotoví a rozvážliví. Vůdce opět chodí dlouhými kroky po pokoji sem a tam. Několik hodin spánku a pak je přede dveřmi rozhodnutí.

Veliká hodina udeřila!